Јегричка, наша лепотица

Јегричка представља систем повезаних бара, кроз које вода отиче у реку Тису. Кроз општину Темерин протиче дужином од  18 km, што је 28% њене укупне дужине. Протиче око 1 km северно од Сирига и око 2 km северно од Темерина, а на месту где сече пут Темерин – Бечеј, Јегричка је природна граница двеју општина.


Јегричка се налази на листи Међународно значајних станишта за птице (ИБА подручје, 1997. године), и има међународни значај као ботаничко подручје (ИПА подручје, 2005. године).

* 76 биљних врста

* 20 врста риба

* 198 врста барских птица

* више врста жаба и мали водењак

* барска корњача

* белоушка и рибарица

* видра

* водена волухарица, пољски миш, пољска волухарица, као и бизамски пацов

* ласица, куна белица, јазавац и лисица

* срна и зец