Како смањити потрошњу електричне и топлотне енергије

Министарство рударства и енергетике донело је предлоге препорука за државну управу, јединице локалне самоуправе, предузећа у државном власништву, привреду и домаћинства за смањење потрошње електричне и топлотне енергије.

У оквиру препорука за државна предузећа и јавне установе наведено је треба да сачине план уштеде потрошње, док је ЕПС-у препоручено да стимулише штедњу електричне енергије кроз разматрање одобравања додатног попуста на рачуну за електричну енергију купцима који смање месечну потрошњу у односу на исти месец претходне године.

Такође, топлане треба да размотре оптимизацију датума почетка грејне сезоне и активирање когенеративних постројења за производњу електричне енергије.

ЕПС-у је препоручено и да изврши оптимизацију почетка рада ТЕ-ТО, да додатно истражи могућност примене других модела за набавку електричне енергије и угља и да ЕПС И ЕДС олакшају процедуре за прикључење купаца-произвођача на електроенергетску мрежу.

Препорука је и да ЕПС постане власник 100% или већински сувласник (преко 50%) пројеката изградње електрана на обновљиве изворе енергије, кроз инцирање покретања поступка избора стратешких приватних партнера за изградњу електрана које користе ОИЕ.

За општине и градове је између осталог предложено је смањење јавне расвете за 33%, ограничење расвете билборда и светлећих реклама, ограничење новогодишњег осветљења од 15. децембра до 15. јануара и друге мере.

Предлогом је дефинисано смањење потрошње електричне и топлотне енергије за 15% у односу на исти период 2021/2022. органима државне управе, државним предузећима, јавним установама и привреду који треба да обезбеде искључење осветљења након радног времена у просторијама у којима нико не борави, али да имају температуру највише до 20 степени Ц, са изузетком болница, установа социјалне заштите, вртића и школа.

За запослене у органима државне управе, државним предузећима, јавним установама и привреди је предложено да не користе осветљење у унутрашњим просторијама и канцеларијама у јавним зградама у периоду када има довољно дневне светлости, да користе степенице уместо лифта као и да штампају само потребна документа у неопходном броју копија и да по завршетку рада искључе све рачунаре, штампаче и друге уређаје.

Препоруке домаћинствима
Предлози препорука за домаћинства односе се на рационалније коришћење, пре свега, електричне енергије. Уз већ опште познате мере уштеде попут кориштења ЛЕД светиљки и пуштање веш машине када је пуна, предложено је и следеће:

коришћење бојлера за припрему топле воде само када је потребна, термостат бојлера подесити на температуру загревања до 60°Ц;остављање фрижидера на 4°Ц, а замрзивача на -18°Ц како би се обезбедио оптимум у потрошњи;за случај да се седи и дуже борави ова температуре треба да буде од 20 до 21°С,за простор у коме спавамо 18°С,за просторије у којима због одласка на посао и школу током дана нико не борави 16°С, а у случају дужег одсуства 10°С.
Такође, један од предлога препорука јесте и подизање јавне свести о важности енергетске ефикасности, рационалне употребе енергије и коришћење ОИЕ са циљем смањења потрошње.

Извор:виртуелни инкубатор