Karmička astrologija i njeno značenje

Ova grana astrologije je u današnje vreme potpuno zapostavljena. Kada se upoznajemo sa ovom oblašću, upoznajemo se sa gotovo svim aspektima života i sa nekim iskustvima iz ranijih inkarnacija.

Inkarnacijom se smatra naknadno otelovljenje jedne duše u neko drugo fizičko lice sa određenom namerom, a to je da duša iskusi već odabrane zadatke.

Karma znači akcija, delo, namera i ukazuje nam da sve što činimo, radimo sami sebi jer će se sve to u jednom trenutku nama vratiti kao bumerang.

Karmički astrolog ima zadatak da postavi duhovnu dijagnozu preko spontanih utisaka. Karmički astrolog se ne drži nikakvih pravila jer su pravila potencijalni orijentir u određenim slučajevima.

Astrološki pogled na svet nas podseća da je promena jedino što je stalno i sveprisutno i da ne postoje dva identična trenutka u vremenu.

Pozicije planeta su pod uticajem konstantnih promena i menjaju se. Ukoliko se uspostavi opiranje promenama to izaziva patnju i strah koji je formiran zbog preterane vezanosti koja ograničava i usporava razvoj. Zadatak karmičke astrologije je da prepozna strah i njegove uzroke i posledice.

Planete se okreću oko Sunca. A svaki obilazak planete je šansa za napredovanjem, usvajanjem i primenom u simbolici određene planete ili njenog vladarstva u natalnoj karti.

U karmičkoj astrologiji i njenoj analizi, posebna pažnja se obraća na poziciju Meseca i od koje se planete Mesec udaljava i prema kojoj planeti ide.

Vladar karme je planeta Saturn. Od položaja ove planete u znaku, koje aspekte pravi i da li je retrogradan mnogo toga se može reći o osobi, ali i o iskušenjima sa kojima se ta osoba suočava.

Južni Mesečev čvor i njegova pozicija ukazuje na sveukupni kvalitet iskustva iz ranijih inkarnacija, a severni čvor ukazuje šta je to što bi se trebalo razvijati u sadašnjem životu.

U natalnoj karti retrogradne planete ukazuju na ispite u simbolici tih planeta kroz koje je potrebno još jednom proći, kao i prilike koje se stvaraju tim putem. Kada analiziramo natalnu kartu, posebnu pažnju obraćamo na XII, VI, VIII I V kuću koje su bitne jer one nose proživljena sećanja te osobe.

Karmički astrolog traži uzroke događaja koje se doživljavaju kao kazna ili prepreka, talenat ili sreća.

Astrologija ima ulogu da nam otkrije koji je cilj inkarnacije života i da mu pomogne da je ostvari. Ovaj zadatak čini astrologa gospodarom karme. On ne treba da donosi čvrste zaključke i treba da ostvari kontakt sa osobom čiji lični, odnosno personalni svemir analizira. Na taj način dobija indikacije koje se dopunjuju i koje ga vode u veoma duboke uvide, pri čemu je emocionalna reakcija pokazatelj u kom smeru treba ići.