Kazne zbog ambrozije

U skladu sa članom 48. Zakona o državnoj upravi (“Sl. Glasnik RS”, broj 79/05) a u vezi sa članom 4. Uredbe o merama za suzbijanje i uništavanje korovske biljke ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L spp.) (Sl. Glasnik RS”, broj 69/06) i Instrukcije o primeni Uredbe o merama za suzbijanje i uništavanje korovske biljke ambrozije, obaveštavamo građane, vlasnike i korisnike poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta, subjekte koji upravljaju vodotokovima i kanalima i površinama uz vodotokove i kanale, subjekte koji održavaju površine uz javne puteve i železničke pruge, subjekte koji upravljaju parkovima, grobljima i drugim zelenim površinama, kao i vlasnike i korisnike zapuštenih površina pored puteva, staza, utrina i druge, da su obavezni da u roku od 7 dana unište ambroziju na površinama čiji su vlasnik odnosno korisnik.

Uništavanje ambrozije izvršiti agrotehničkim, mehaničkim i hemijskim merama.

Ukoliko u predviđenom roku ne uništite ambroziju, biće preduzete odgovarajuće mere u skladu sa ovom Uredbom odnosno Instrukcijom.

-Istovremeno, obaveštavamo građane da Opština Temerin ima potpisan ugovor sa firmom “Ciklonizacija AD” koja će, u skladu sa stanjem na terenu, ljudskim resursima i tehničkim mogućnostima vršiti tretman uništavanja ambrozije i krpelja – ističe Vlado Karanović, komunalni inspektor.