Конкурс за куповину сеоске куће са окућницом

Министарство за бригу о селу расписало је јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом.

Неопходан услов за конкурс је да подносиоци захтева нису власници или сувласници непокретности на територији Републике Србије, или да нису исту непокретност продали или поклонили у претходних пет година од дана објављивања јавног конкурса.

На конкурс могу да се јаве сва физичка лица са пребивалиштем на територији Републике Србије, млађа од 45 година, а средства ће се додељивати по редоследу поднетих пријава.

Република Србија је свог буџета издвојила суму од највише 1,2 милиона динара по објекту.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЈАВУ