ИМПРЕСУМ

Назив медија: ТЕМЕРИН ИНФО

АПР регистарски број: ИН000287

Оснивач: „Центар за промоцију и развој општине“

Сајт: www.temerin.org

Форма: Самостална електронска издања интернет портали

Матични број оснивача: 28046502

Статус медија: Регистрован

Година оснивања: 2015.

Главни и одговорни уредник: Тања Крајишник