Ministar Zoran Đorđević posetio opštinu Temerin

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zoran Đorđević posetio je opštinu Temerin nakon razgovora sa predsednikom opštine Đurom Žigon i njegovim saradnicima zaduženim za ovu temetiku posetio Dnevni centar za decu i mlade u Temerinu. Ministar je ovom prilikom razgovarao sa mladima o njihovim brojnim potrebama i izazovima sa kojima se svakodnevno suočavaju. Takođe se upoznao sa radom i uslovima rada ove ustanove.

-Ministarstvo je uvek spremno i raspoloženo za svaki oblik podrške i saradnje sa ovakvim i sličnim ustanovama u Srbiji i da već od sutra, kada će biti i objavljen poziv, Centar može da aplicira za sredstva naglasio je ministar Đorđević.

Dnevni centar za decu i mlade otvoren je 2012. godine iz sredstava Evropske unije i Opštine Temerin kao specijalizovana usluga deci i njihovim porodicama. Godišnje pruža dnevne usluge za pedesetak dece koja imaju izvesne razvojne poteškoće u smislu psihomotornog razvoja, stimulacije, socijalizacije i osamostaljivanja za život i rad. U Dnevnom centru sa decom rade stručni radnici različitih profila kroz edukativno-vaspitni rad, radno-okupacione aktivnosti, grupni rad, kinezi-terapiju i logopedske tretmane. Brojni su izazovi sa kojima se svakodnevno suočavaju korisnici i porodice, iz tog razloga ova vrsta organizovane društvene brige izuzetno je važna. Nažalost, sve je više dece koja imaju potrebu za dodatnim stimulativnim radom i podsticanjem, te je stručnim pravovremenim radom moguće izbeći ozbiljnije probleme kod dece.