Могуће поднети захтев за исплату разлике у накнади зараде за време породиљског одсуства

Имајући у виду Одлуку Уставног суда Републике Србије бр. ИУз-247/2018 од 21.05.2021. године и измену Закона о финасијској подршци породици са децом, обавештавају се породиље са територије општине Темерин, којима је за време породиљског одуства исплаћивана накнаде зараде испод минималне зараде на дан подношења захтева, да могу поднети захтев за измену коначног и правоснажног решења и исплату разлике накнаде зараде.

Крајњи рок за подношење захтева је 21. новембар 2021. године.

Захтев се подноси Служби за дечију заштиту, Новосадска 326, Темерин, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 сати, шалтер бр.3 или канцеларија бр. 3.

Инструкције о спровођењу одлука Уставног суда

Захтев за измену решења по одлуци Уставног суда Општинска градска управа