МУП расписао Конкурс за упис 1.400 полазника

Министарство унутрашњих послова је 24.марта расписало Конкурс за упис 1.400 полазника у Центар за основну полицијску обуку за стручно оспособљавање за обављање послова и задатака униформисаног полицијског службеника.

Конкурсом су предвиђена радна места – полицајац (480 полазника), саобраћајни полицајац (250 полазника), гранични полицајац (270 полазника) и полицајац за рад у заједници (400 полазника), на подручју Полицијске управе за град Београд и 26 подручних полицијских управа, на који се кандидати могу пријавити до 08.4.2021. године.

Право учешћа на конкурсу има кандидат који су држављани Републике Србије, имају пријављено пребивалиште на територији Србије најмање једну годину непрекидно пре подношења пријаве на конкурс, који немају мање од 18, а више од 24 године старости и поседују важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом Б категорије. Кандидати морају имати и завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и морају испуњавати здравствене, психолошке и физичке способности. Услов за свршене студенте Криминалистичко-полицијског универзитета је и да немају више од 27 година старости до дана закључења конкурса.

Право учешћа на конкурсу има и они који су на завршној години четворогодишње средње школе, уз потврду о томе да су на завршној години и обавезу да до 15. јула доставе оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању. На конкурс се могу пријавити и они који до дана закључења конкурса приложе потврду о томе да су започели обуку за управљање моторним возилом Б категорије уз обавезу да до окончања селекције доставе оверену фотокопију возачке дозволе Центру за основну полицијску обуку.

Приликом пријаве, кандидати имају могућност да се изјасне за које радно место желе да се оспособљавају.

Детаљи о конкурсу се могу наћи на сајту Министарства унутрашњих послова  http://www.mup.gov.rs и Центра за основну полицијску обуку http://www.copo.edu.rs.

T. K.