На увиду део јединственог бирачког списка за подручје општине Темерин

Део Јединственог бирачког списка за територију општине Темерин изложен је у седишту Општинске управе Темерин , у улици Новосадска 326.

Увид  у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак, подношења захтева за упис, брисање, исправку и допуну неке чињенице из бирачког списка.

Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, на територији општине Темерин могу поднети Опшптинској управи сваког радног дана од 7 до 15 часова, најкасније до закључења бирачког списка .

Бирачки списак се закључује 18.марта 2022. године .

Обавештавају  се бирачи да могу поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач гласати према месту боравишта у земљи најкасније 12. марта 2022. године.

Обавештавају се бирачи да могу поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач гласати у иностранству најкасније 12. марта 2022. године.

У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом , којим се уређује заштита података о личности.

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak

Начелник

Марија Зец Пајфер

 

ЦЕО ДОКУМЕНТ