Набавка грађевинског материјала

Општина Темерин расписала је јавни позив за избор корисника за доделу помоћи за побољшање услова становања породица избеглица на територији општине Темерин кроз набавку грађевинског материјала.

Средства намењена породицама избеглица, кроз набавку грађевинског материјала могу бити додељена онима који имају пребивалиште/боравиште на територији општине Темерин, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а неопходна им је помоћ за побољшање услова становања кроз набавку грађевинског материјала.

Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала неопходног за побољшање основних услова становања, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала по породичном домаћинству корисника износи до 600.000 РСД, а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи 200.000  РСД по породичном домаћинству корисника.

Помоћ је наменска и додељује се за завршетак започете градње или адаптацију неусловних стамбених објеката и то за: изградњу/реконструкцију носеће конструкције (зидови, кровна конструкција), хидроизолацију преградних зидова, изградњу/доградњу санитарног чвора, уградњу/замену зидних и подних облога, столарије, фасаде, малтерисање и увођење/замену електро и водоводних инсталација и друге радове неопходне за завршетак градње или адаптацију, а којим би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.

Општина Темерин додељивањем ове помоћи жели да обезбеди боље и квалитетније услове за живот наших суграђана који су бежећи од вихора рата спас и уточиште пронашли у Темерину. Свако заслужује да има кров над главом а деца безбрижније детињство – истиче председник општине Темерин Младен Зец.

Текст јавног позива налази се на сајту општине Темерин, а рок за подношење пријаве са потребном документацијом је 20.9.2021. године.

Т. И.