Најава искључења струје за сутра

Дана 08.05.2021. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ВН ел. мрежи искључују се улице и насеља.
1. Темерин Део од улице Кошут Лајоша и Перцелове према Бечеју, део од Н. Пашића према вашаришту, Н. Пашића од З. Јовине према Бечеју и Ракоци Ференца  од 35 и 38 према Бечеју, Народног Фронта од М. Орешковића  према Бечеју, део од Бостана ЈНА и Босанске према Госпођинцима и Бечеју,

Ул. Н. Тесле у зони мале привреде, Танчић Михаља од ЈНА до Новосадске, Арањи Јаноша и Мала ул.

08.00-14.00

Повремено

од

07.30-08.00

    и од

14.00-15.00

2. Темерин Од ул. Кошут Лајоша према Новом Саду. Повремено

од

07.30-08.00

и од

14.00-15.00

3. Б. Јарак Комплет насеље. Повремено

од

07.30-08.00

и од

14.00-15.00

Напомена: У случају временских неприлика радови ће се отказати. У случају ранијег завршетка радова ЕД задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена! Обавештења се  могу добити и на радио станицама, или на телефон: КОЛ ЦЕНТАР 021/831-075