Naknada troškova za vantelesnu oplodnju iz budžeta

Za vantelesnu oplodnju do 200 hiljada dinara, za novo prvorođeno dete 10 hiljada, za drugo 20

Krajem decembra prošle godine na skupštinskom zasedanju Opštine Temerin usvojen je Predlog odluke o ostvarenju prava na naknadu za vantelesnu oplodnju i Predlog odluke o ostvarenju prava na jednokratnu novčanu pomoć porodici za novorođeno prvo i drugo dete. Odluka o ostvarenju prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju primenjuje se od 1. januara 2017. godine.  Pravo na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju može da ostvari žena za usluge koje se pružaju u zdravstvenim ustanovama u kojima Republički fond za zdravstveno osiguranje finansira program vantelesne oplodnje koja je do trenutka podnošenja zahteva za ostvarenje prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju, koja se isplaćuje iz budžeta Opštine Temerin, bez uspeha imala tri pokušaja vantelesne oplodnje na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, u momentu podnošenja zahteva nije navršila 44 godine života, ima državljanstvo Republike Srbije , prebivalište na teritoriji opštine Temerin najmanje 6 meseci pre dana podnošenja zahteva,i Ispunjava zdravstvene kriterijume koje je propisala Republička stručna komisija Ministarstva zdravlja za vantelesnu oplodnju, po odluci Komisije je bila uključena u postupak vantelesne oplodnje u prethodna tri pokušaja i ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Pravo na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju odnosi se na jedan pokušaj vantelesne oplodnje. Zahtev za ostvarenje prava na naknadu troškova vantelesne oplodnje podnosi se u Opštinskoj upravi opštine Temerin odeljenju za opštu upravu,društvene delatnosti i javne službe. Uz zahtev je neophodno priložiti izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu Republike Srbije, fotokopiju lične karte i zdravstvene knjižice, važeća potvrda Komisije o ispunjeosti uslova, predračun zdravstvene ustanove u kojoj će se obaviti vantelesna oplodnja i potvrdu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje da su obavljena tri pokušaja veštačke oplodnje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Odluka o ostvarenju prava na jednokratnu novčanu pomoć porodici za novorođeno prvo i drugo dete primenjuje se takođe od 1. januara. Pravo na jednokratnu pomoć ima svaka porodilja koja je državljanin Republike Srbije, ima prebivalište na teritoriji opštine Temerin i ukoliko se neposredno brine o detetu. Ovo pravo može da ostvari i otac ukoliko majka nije živa ili je napustila porodicu. Za prvo novorođeno dete porodici se dodeljuje jednokratna pomoć u visini od 10 hiljada dinara, a za drugo dete 20 hiljada. Zahtev za ostvarenje prava na jednokratnu pomoć podnosi se nadležnom opštinskom organu u roku od 12 meseci od dana rođenja deteta,a uz zahtev treba priložiti Državljanstvo Republike Srbije, izvod iz matične knjige rođenih za svako rođeno dete, fotokopiju lične karte i tekućeg računa Ukoliko otac ostvaruje pravo na novčanu pomoć, on podnosi i izvod iz matične knjige umrlih za majku rođenog deteta, uverenje Centra za socijalni rad opštine Temerin da je majka napustila dete ili rešenje da je majka lišena roditeljskog prava. -Od  ove godine izdvojeno tri miliona i četristo hiljada dinara za novorođeno prvo i drugo dete, a opština već nekoliko godina ima fond za 3, 4. i 5. dete. Za naknadu troškova za vantelesnu oplodnju predviđena su sredstva za 15 žena u iznosu od najviše dvesta hiljada dinara. Svesni smo problema 21. veka i da žene danas teže ostaju u drugom stanju. Iz tog razloga odlučili smo se na ovaj korak kako bismo doprineli njihovom ostvarenju kao majki. Cilj ove odluke, kao i odluke o ostvarenju prava na jednokratnu pomoć za novorođeno prvo i drugo dete, jeste povećanje nataliteta u opštini Temerin – istakao je Mladen  Zec, član Opštinskog veća za zdravstvo i socijalnu zaštitu. Obračun i isplatu sredstava za naknadu troškova za vantelesnu oplodnju i isplatu jednokratne novčane pomoći vršiće Odeljenje za budžet, trezor i finansije Opštinske uprave Temerin, iz sredstava budžeta opštine Temerin.

Поделите ову вест на друштвеним мрежама:

"Naknada troškova za vantelesnu oplodnju iz budžeta"

Објавите коментар

Ваша email адреса неће бити јавно објављена.
Брзи превод