Наставак радова у улици Мике Антића

Започети радови на уређењу атмосферске канализације у улици Миpослава Мике Антића у МЗ Старо Ђурђево се настављају данас. У ЈКП „Темерин“ су нам реки да, уколико временски услови то дозволе, за чекивати је да би посао могао до краја недеље приведен крају.
ЈКП “Темерин” је овај радни задатак добило од Општине. Грађевинска екипа предузећа је на терену, копа канал, поставља цеви за одвођење атмосферских вода ка упијајућем каналу на крају улице, а предвиђени су и радови на бетонирању одговарајуће риголе и увођење цеви у упијајући канал.