Ново правило за власнике електричних тротинета

Закон је тротинете сместио на бициклистичке стазе и коловоз, а полако истиче време да сви буду регистровани. Од 15. јуна у саобраћају ће моћи да учествују само регистровани електрични тротинети, а њихове власнике ова промена ће коштати нешто више од 2.000 динара.

Свако ко поседује овај електрични двоточкаш мораће да поднесе захтев за издавање налепнице, наводи се у  Службеном гласнику.

У захтеву за издавање налепнице треба навести личне податке – име и презиме, ЈМБГ, датум рођења, место рођења, податке о пребивалишту – место, поштански број, улицу и кућни број, телефон, е-маил.

Уз захтев се мора доставити и техничка документација за лако електрично возило, из које се може утврдити марка возила, трајна номинална снага електромотора, највећа конструктивна брзина и маса празног возила.

Пријем и обрада захтева, издавање и постављање налепнице врши се на местима која Агенција за безбедност саобраћаја утврђује на свом званичном интернет сајту www.abs.gov.rs.

Налепница треба да се постави на лако уочљиво место, у горњем делу непомичног стуба управљача возила, у зависности од конструкције управљача, а након што се постави налепница, она ће бити и фотографисана као и место на којем је постављена.