Благајна у дирекцији предузећа:

– Радним данима од 7 до 16 часова, а суботом од 8 до 13 часова

Шалтер за рекламације (инфо шалтер) у дирекцији предузећа:

– Радним данима од 7 до 15 часова, а суботом од 8 до 13 часова.