КОНТАКТ

Адреса редакције: Новосадска 142, 21235 Темерин

Радно време редакције: 
Радним данима од 09:30 до 15:30 

Е адреса: redakcija.temerininfo@gmail.com