Obaveštenje o pravu uvida u birački spisak

Поводом избора за народне посланике у Народну скупштину Републике Србије, избора за одборнике у Скупштину општине Темерин , избора за чланове Савета месних заједница, који ће се одржати 24.04.2016. године, обавештавају се грађани општине Темерин да имају :

Право увида у део бирачког списка у циљу провере личних података,подношење захтева за упис, брисање, исправку и допуну неке чињенице из бирачког списка.

Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од 07. марта 2016.године.

Део бирачког списка излаже се путем рачунарске опреме у седишту локалне самоуправе у Темерину, улица Новосадска 326. Део бирачког списка се излаже на тај начин што се путем рачунарске опреме у седишту јединице локалне самоуправе грађанима, уношењем јединственог матичног броја грађанина, омогућава провера да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани тачни подаци. Провера се врши радним даном од 7-15.00 сати.

izboriОд проглашења изборне листе право на увид у део јединственог бирачког списка за општину Темерин подношење захтева за промену у истом, има и подносилац изборне листе или лице које он овласти у складу са законом и то на исти начин и по истом поступку као и грађани.

Интерно расељена немају изборно право на изборима за одборнике у Скупштину општине Темерин.

Решења на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси до закључења бирачког списка општинска управа, а од закључења бирачког списка па све до 72 часа пре дана избора министарство надлежно за послове управе.

БИРАЧКИ СПИСАК СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ : 08.04.2016. ГОДИНЕ У 24.00 ЧАСОВА.

По закључењу бирачког списка могућност подношења захтева за промене у бирачком списку грађани подносе Министарству државне управе и локалне самоуправе или преко Општинске управе Темерин.

Обавештавају сеграђани да могу најкасније 5 дана пре дана закључења бирачког списка, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач гласати на предстојећим изборима према месту боравишта у земљи, односно према месту боравишта у иностранству.