ОБАВЕЗНО ДАТИРАЊЕ БОНОВА ЗА ДЕПОНИЈУ

С обзиром да је још увек у оптицају известан број раније купљених недатираних бонова за депонију, као такви они се неће више примати на депонији, него се морају датирати на благајни предузећа, пре него што буду предати на депонији. Практично, ово значи да ће неко ко носи отпад на депонију, а има недатиран бон, бити у обавези да сврати у дирекцију ЈКП на благајну и датира бон.
  • Не морају се сви бонови одједном датирати, него кад неко има потребу да однесе отпад на депонију, тада одлази на благајну да га датира. Ако му остане недатираних онова, датираће их кад буде поново носио отпад на депонију
  • Ова уредба ступа на снагу од понедељка 20.05.2024.