Oд петка пријава привредника за субвенције за фискализацију

Сви корисници фискалних уређаја, као и они који ће то тек постати увођењем новог модела е-фискализације, морају свој пословни простор да пријаве Пореској управи Србије, како би добили јединствену ознаку. Рок за пријаву података о пословном простору и пословним просторијама почиње 1. октобра 2021. године.

Обвезник фискализације податке о пословном простору и пословним просторијама доставља Пореској управи подношењем пријаве путем портала еПорези. 

Након провере достављених података, Пореска управа одлучује о пријави у року од три дана од дана подношења.

О томе доставља обавештење подносиоцу пријаве у електронском облику.

Обавештење садржи јединствену ознаку пословног простора и пословне просторије, која ће се користити у електронском фискалном уређају.

Са преласком на е-фискализацију, под наџором порезника биће и занатлије, погребници, препродавци на пијаци и многи који до сада нису. Због тога се очекује да ће уместо 200.000 фискалних каса колико их сада имамо, у функцији бити за трећину више различитих фискалних уређаја.