Одржана 14. седница Скупштине општине Темерин

Седница Скупштине општине Темерин одржана је данас у позоришној сали Културног центра “Лукијан Мушицки”, а на дневном реду нашло се 11 тачака.

Одборници су усвојили Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Темерин за 2021. годину у периоду јануар – јун 2021. године, Одлуку о усвајању Плана управљања Парком природе “Јегричка” за период 2020. до 2029. године, као и Одлуку о приступању изради Плана развоја општине Темерин у периоду од 2022. до 2030. године. Дата је сагласност и на Одлуку Савета Прве месне заједнице Темерин о искњижавању нефинансијске имовине и на Одлуку Савета месне заједнице Бачки Јарак о искњижавању имовине и стављању имовине у употребу на одговарајући конто.

Одборници су изгласали и Одлуку о укњижби нефинансијске имовине у пословне књиге Општинске управе Темерин, дали сагласност на Одлуку Управног одбора Јавне библиотеке “Сирмај Карољ” Темерин о расписивању јавног конкурса за избор директора и усвојили Решење о престанку дужности вдв. Директора ЈП “Гас” Темерин и његовом именовању.