Одржана девета седница Скупштине Општине Темерин

У сали Културног центра “Лукијан Мушицки” Темерин данас је одржана  девета седница Скупштина Општине Темерин, на којој је усвојено 18 тачака дневног реда.

Одборници су изгласали потврђивање мандата новом одборнику Биљани Смиљанић, Одлуку о другој измени одлуке о месним заједницама на територији општине Темерин, Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Општине Темерин за 2020. годину. Једногласно је усвојена и Одлука о измени плана детаљне регулације за део радне зоне број 5 у општини Темерин, План рада Општинкског штаба за ванредне ситуације Темерин за 2021. годину,  као и План и програм рада са финансијским планом Туристичке организације Темерин за 2021. годину. Пред одборницима се нашао и План рада са финансијским планом за 2021. годину Културног центра “Лукијан Мушицки” Темерин, Библиотеке “Сирмај Карољ” као и Центра за социјални рад општине Темерин, који су једногласно усвојени.

Дата је салгасност на Одлуку о образовању огранака угоститељства за Спортску халу, вашариште и базен Надзорног одбора ЈКП Темерин. Усвојен је и Извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима наше општине за 2020. годину, Решење за образовање Општинског штаба за ванредне ситуације општине Темерин, Решење о прибављању непокретности у јавну својину општине Темерин намењеног уличном коридору у улици Радничкој у Бачком Јарку од Мирка Матијевића, али и Решење о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у општини Темерин.

[supsystic-gallery id=20]