Општина расписала јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима

На основу Одлуке Председника општине Темерин о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима број 06-1/2021-73-04 од 16.07.2021. године и Правилника о суфинансирању мера енергетске транзиције ( “ Службени лист Општине Темерин“ , број 28/2021), Општина Темерин

расписује се

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Темерин

ПРАВО УЧЕШЋА НА  ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Право учешћа на овом конкурсу имају сви заинтересовани привредни субјекти који испуњавају законом утврђене услове за обављање делатности и који испуњавају услове дефинисане Правилником о спровођењу мера енергетске транзиције и овим Јавним позивом.

На јавном конкурсу могу учествовати привредни субјекти који врше набавку, радове и уградњу материјала, опреме и уређаја.

Рок за подношење пријава је до 02. август 2021. године.

ЦЕО ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРИЛОЗИ УЗ ЈАВНИ ПОЗИВ 

УСВОЈЕНИ ПРАВИЛНИК