Општини Темерин додељено 13,5 милиона динара на конкурсу „Градови у фокусу“

На конкурсу Министарства културе и информисања „Градови у фокусу“, Општини Темерин додељено је 13,5 милиона динара за реализацију пројекта „12,5 км културе (најдужа улица у Србији)“, који подразумева три подпројекта.

За прву фазу реконструкције и доградње Дома културе у Сиригу издвојено је 10 милиона динара, за другу фазу реконструкције објекта Месне заједнице Бачки Јарак 3 милиона, док је за израду пројектно – техничке документације, адаптације, реконструкције и доградње објекта будућег Центра за неговање културе и традиције крајишника у Војводини одобрено 500 хиљада динара.

Циљ конкурса је да пружи прилику јединицама локалних самоуправа да у сарадњи са установама, уметничким и другим удружењима у области културе, као и појединцима и другим субјектима у култури, унапреде своје капацитете и културну понуду.

Према речима заменика председника Општине Темерин Дејана Брадаша овим пројектом допринеће се унапређењу области културе и уметности на територији општине Темерин.

Реализацијом ових подпројеката биће ојачани капацитети културе на локалном нивоу, заштићени и ревитализовани споменици културе у општини Темерин. Овим инвестицијама ће се унапредити и осавременити културна инфраструктура и створити подстицајно окружење за рад свих актера културног живота – истиче Дејан Брадаш. Подсетио бих да је Општина Темерин буџетом за 2021. годину, као учешће у реализацији ове инвестиције, определила додатних 10 милиона динара и тиме омогућила да се започне прва фаза радова на реконструкцији и доградњи Дома културе у Сиригу.

С. К.