Отежано скупљање и одношење кућног смећа

Из ЈКП „Темерин“ нам јављају да се, као последица врло ниске спољне температуре, која успорава рад хидрауличних система на камионима-смећарима, одношење кућног смећа данас одвија спорије него што је то уобичајено. Екипе ЈКП „Темерин“, које на терену скупљају и одвозе смеће, да би предупредили евентуалне кварове, прилагођавају ритам рада тренутним могућностима камиона.

ЈКП „Темерин“ моли наше суграђане за разумевање, због ове новонастале ситуације, а са своје стране предузеће ће се потрудити да смеће из, по распореду предвиђеног рејона, буде однето у току дана.