ПИО ФОНД: Од 22. септембра исплата новчане помоћи

Влада Републике Србије је дала сагласност Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање да изврши исплату новчане помоћи  корисницима пензија, корисницима права на привремену накнаду − инвалидима рада друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности (у складу са члановима 223 и 225 Закона о пензијском и инвалидском осигурању) и инвалидној деци – корисницима привремене накнаде код Републичког фонда ПИО.

Износ од 5.900 динара помоћи вршиће се од 22. септембра за све оне који су остварили право закључно са 13. септембром ове године, а корисницима који су поднели захтев али којима решења о признавању права буду донета након 13. септембра, исплата ће бити извршена једнократно, након успостављања исплате права.

Новчана помоћ биће исплаћена корисницима на исти начин како им се исплаћују и пензије, а износ помоћи неће се умањивати за поштанске трошкове за кориснике који примају на кућну адресу, већ ће свима бити исплаћен пун износ од 5.900 динара.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=tiRbun5OvXY[/embedyt]