Поштанска штедионица и МТС банка од јула послују заједно

Банка Поштанска штедионица и МТС банка од сутра послују као једна банка, пошто је Поштанска штедионица припојила ту банку.

Регистрација ове статусне промене код Агенције за привредне регистре извршена је данас, чиме Банка Поштанска штедионица постаје правни следбеник свих права и обавеза МТС банке, која је обрисана из регистра привредних друштава код ове агенције.

Припајање ће имати и позитивне ефекте због повећања броја клијената путем понуде производа и услуга обе банке кроз обједињену мрежу која ће покривати Србију, као и развоја и примене информационих технологија неопходних за развој нових производа и услуга.

Република Србија је власник 100 одсто учешћа у обе банке.Припајањем ће Србија ће остварити директан утицај у облику ефикасније контроле над капиталом банака.

Досадашњим клијентима обе банке биће на располагању сви производи и услуге, које су до сада нудиле обе банке.