Потписан Колективни уговор ЈКП „Темерин“

Након периода преговора три заинтересоване стране, у кабинету председника Младена Зеца данас је потписан Колективни уговор ЈКП „Темерин“, између Општине, као оснивача предузећа, директора и два репрезентативна синдиката.
Колективни уговор пружа запосленима овог јавног предузећа повољније услове од досадашњег Правилника о раду, који је био на снази дужи низ година. Колективни уговор у ЈКП „Темерин“ годинама уназад није био потписан, из разних, најчешће субјективних разлога, што је запослене доводило у неповољнију ситуацију, јер је Правилник о раду пружао, углавном, законски минимум права и принадлежности. Потписивањем Колективног уговора, све три стране су показале професионализам и зрелост у одлучивању, што се од свих и очекује, те оправдали поверење које запослени ЈКП „Темерин“ имају у њих. Приликом сачињавања Колективног уговора,  у потпуности су узети у обзир очување рентабилности пословања предузећа и законске одредбе, које јасно регулишу ову проблематику.