Poziv za predloge priznanja Opštine Temerin

Komisija za dodelu zvanja i priznanja opštine Temerin na osnovu člana 5. stav 2.  Odluke o dodelu zvanja Počasni građanin i priznanja Za Temerin (“Službeni list opštine Temerin“ broj 4/2019) , objaljuje

JAVNI  POZIV

za prikupljanje inicijativa za dodelu zvanja POČASNI GRAĐANIN i priznanja ZA TEMERIN.

Zvanje i priznanje dodeljuje se fizičkim i pravnim licima, kao i drugim organizacijama, čija delatnost ili životno delo u oblasti nauke, privrede, preduzetništva – zanatstva, kulture, umetnosti, zdravstvene i socijalne zaštite, unapređenja životne sredine, sporta i fizičke kulture u vršenju javnih ovlašćenja i u drugim oblastima od neposrednog interesa doprinosi razvoju, očuvanju tradicija i afirmaciji opštine Temerin (u daljem tekstu: opština) i njenih građana.

Zvanje i priznanje mogu se dodeliti fizičkim i pravnim licima i drugim organizacijama iz zemlje i inostranstva. 

Zvanje i priznanje mogu se dodeliti i posthumno.

Zvanje Počasni građanin dodeljuje se za istaknuto i trajno životno delo u oblasti nauke, privrede, umetnosti, obrazovanja i vaspitanja, kao i za rezultate postignute u javnom životu i razvoju kulturnog stvaralaštva i to fizičkim licima koja su svojim delima i činjenjima doprinela podizanju ugleda opštine u zemlji i inostranstvu uz prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za poslove lokalne samouprave.

Godišnje se dodeljuje najviše jedno zvanje POČASNI GRAĐANIN. 

Priznanje ZA TEMERIN dodeljuje se pravnim i fizičkim licima, kao i drugim organizacijama i to za istaknute naučne, kulturne i umetničke aktivnosti; odnosno za značajnu delatnost u obrazovanju, komunalnoj, socijalnoj, zdravstvenoj, privrednoj oblasti kao i u onima koji su svojim radom doprineli većem stepenu razvoja javnog reda i mira i licima koji su svojim sportskim i drugim rezultatima proneli slavu svoje opštine.

Godišnje se dodeljuje najviše tri priznanja ZA TEMERIN.                         Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica u opštini Temerin da podnesu svoje inicijative i predloge. Svi zainteresovani mogu svoje predloge dostaviti u pisanoj formi poštom na adresu , Komisija za dodelu zvanja i priznanja opštine Temerin, Novosadska 326 Temerin ili preko pisarnice Opštinske uprave opštine Temerin najkasnije do   15.05.2019. godine.