Poziv za uvođenje u vojnu evidenciju

Građani Republike Srbije, a na osnovu člana 47. Zakona o odbrani imaju pravo i dužnost da izvršavaju vojnu, radnu i materijalnu obavezu i učestvuju u civilnoj zaštiti i obučavanju za odbranu. Građani mogu biti raspoređeni i na druge dužnosti od značaja za odbranu, a prema odluci nadležnih organa.

Zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi propisano je da vojnu obavezu u miru, vanrednom ili ratnom stanju imaju svi građani koji se pri-premaju i osposobljavaju za izvršenje vojnih dužnosti i drugih zadataka odbrane. Stupanjem na snagu Odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka, svim licima starijim od 18 godina ostaje obaveza uvođenja u vojnu evidenciju i obaveza služenja u rezervnom sastavu. Na osnovu Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi (čl. 15.) Ministarstvo odbrane Republike Srbije poziva lica muškog pola rođena 1999. godine da ispune svoju zakonsku obavezu i uvedu se u vojnu evidenciju. Obavezi uvođenja u vojnu evidenciju podležu lica muškog pola starijih godišta (rođena od 1987. do 1998. godine) koja iz bilo kojih razloga nisu uvedena u evidenciju vojnih obveznika. Uvođenje u vojnu evidenciju po opštem pozivu može se izvršiti u nadležnom centru Ministarstva odbrane (CMO) za lokalnu samoupravu ili opštinskoj kancelariji CMO, a prema mestu prebivališta lica, u periodu od 16. januara do 28. februara 2017. godine radnim danom od 9 do 15 časova. Za opštinu Temerin i Žabalj uvođenje u vojnu evidenciju obavlja se svakog radnog dana od 16. januara do 28. februara 2017. godine u vremenu od 9 do 15 časova, Novosadska 352. Za opštinu Žabalj uvođenje u vojnu evidenciju obavlja se svake srede od 16. januara do 28. februara 2017. godine u vremenu od 9 do 15 časova u Žablju u Ulici Nikole Tesle 45, prvi sprat. Lice koje se uvodi u vojnu evidenciju treba da pokaže ličnu kartu na uvid. Ukoliko je ne poseduje, državljanstvo Republike Srbije dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili uverenjem o državljanstvu, a u inostranstvu važećom putnom ispravom. Lica koja borave u inostranstvu dužna su da se, radi uvođenja u vojnu evidenciju, jave nadležnom diplomatsko konzularnom predstavništvu. Neodazivanje opštem pozivu za uvođenje u vojnu evidenciju povlači odgovornost u skladu sa Zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi.

Поделите ову вест на друштвеним мрежама:

"Poziv za uvođenje u vojnu evidenciju"

Објавите коментар

Ваша email адреса неће бити јавно објављена.
Брзи превод