Председник Општине у радној посети суграђанима у две улице у Бачком Јарку

Председник Општине Темерин Младен Зец, са сарадницима, данас је био у радној посети улицама Марије Бурсаћ и Вељка Влахвића у Бачком Јарку. Наиме, становници ових улица су поднели инцијативу за промену намене делова катастарских парцела дела Блока бр. 34 у јавну површину. Општинска власт је позитивно реаговала на ову иницијативу грађана, па је, према Одлуци о измени и допуни Плана генералне регулације насеља Бачки Јарак, превиђено да се промени намена дела парцела, те је тиме омогућено да се формира пешачки пролаз, са зоном комуналних и инфраструктурних садржаја, који ће умногоме олакшати кретање становника кроз овај део насеља.

Већи број становнка ових улица у Бачком Јарку срдачно је дочекао председника општине и његове сараднике, па су разговарали о актуелној ситуацији и текућој проблематици у Бачком Јарку и општини Темерин.

Извор: Председник Општине Темерин