ПРЕПОРУКА ЗА ЧИТАЊЕ…Алфред Адлер – Познавање човека

Прошло је осам деценија од када се први пут појавила књига Познавање човека и седамдесет пет година од смрти Алфреда Адлера. Ова књига настала је као збир предавања одржаних у Бечу, пред публиком која се сусрела са новим погледом на саму срж људског бића. Адлер је један од првих психолога који је истицао потребу, разлику и значај међуљудских односа, као и социјалних чинилаца који учествују у формирању личности. Сваки појединац као свесно, одговорно, разумно, а друштвено биће – социјално формирано, мора и може да обликује своју судбину.

Утицај Познавање човека на психологију и данас је немерљив. Преко социјалне психоанализе  па до хуманистичке, егзистенцијалне и персоналистичке психологије, оставља велики утицај и неизбрисив траг.

Обликовање личности и интерперсонални односи стварају могућност за изградњу света који нам је неопходан. Невероватно, али истинито је да је ова књига супериорнија у односу на већину књига популарне психологије које се данас објављују. Његова хумана и објективна визија решавања психолошких проблема омогућава схватање света и креативност која се налази у појединачној личности спремној да се ослободи.

У свету који нас окружује- овакав начин размишљања, објашњења и упутстава можда нам је потребнији него икад раније.

С. Р.