ПРЕПОРУКА ЗА ЧИТАЊЕ… Светлана Матић „Певам дању, певам ноћу“

„Наша угледна списатељица Светлана Матић, ауторка седам књига различитих жанрова, која живи и ради у Аустрији као професорка српског језика нашој деци, саздала је особену књигу посвећену Вуковој кћерци Мини ( Вилхелмини ) Вукомановић Караџић, нашој запаженој уметници ( песникињи и сликарки ) и интелектуалки тога доба. Особеност ове књиге огледа се најпре у самој замисли. Минин живот нам није предочен на уобичајен начин, као прича заснована на хронолошком следу архивских података, већ на оригиналан начин – као писма Мини. Ово је утолико драгоценија идеја што су самој Мини писма толико значила у комуникацији са рођацима и пријатељима да се епистоларно обраћање може означити као једно од битних обележја њене личности. „ – Витомир Теофиловић

„Светлана Матић је, према оствареном делу и замашном броју награда, препознатљиво име у књижевном сазвежђу на штокавском говору свих трију дијалеката српског језика. Њена најновија књига Певам дању, певам ноћу – Писма Мини Караџић је вишеструко занимљива и значајна. Еписторална форма је готово стара колико и потреба људи да комуницирају формом рукописа, где је адресант могао да промишљено, узвишеним стилом конципира своје мисли и намере и тако их јасно и лепо саопшти без бојазни да ће му неко вадити речи из контекста, или ће нешто додавати. То је записано, као запис остаје да траје. Ова писма ће трајати, јер именовањем адресата Мини Караџић, чије је име обележено трајањем, неминовно морају бити консултована кад год неко од књижевних историчара, или истраживача прошлости XIX века хоће да разуме лик и дело Вилхелмине Мине Караџић.“ – проф. др Предраг М. Јашовић

С. Р.