Skip to content

Пробе грејања

Из ЈКП „Темерин“ нас обавештавају да ће се топле пробе система даљинског грејања вршити у наредним данима, по следећем распореду:

– за кориснике топлане Парк  04.10.2021.

– за кориснике топлане Центар 05.10.2021.