Расписан јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица

Субвенција за запошљавање незапослених лица одобрава се  послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених лица  која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање – Филијала Нови Сад, Испостава Темерин , Николе Пашића број 57/А у Темерину.

Субвенција сe додељује послодавцу ради запошљавања незапослених лица са евиденције Националне службе – Испостава Темерин у једнократном износу oд 150.000,00 динара за свако ново заснивање радног односа из средстава буџета општине Темерин.

Послодавац – корисник субвенције дужан је да лица за која је остварио право на субвенцију задржи у радном односу у трајању од најмање 12 месеци.

Средства додељена по основу субвенције су de minimis државна помоћ.

Пре укључивања у меру Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.

Заинтересовани послодавци могу да поднесу захтев надлежној организационој јединици Националне службе за запошљавање најкасније до 30.04.2022. године.

Више информација и цео јавни позив на линку испод:

ЦЕО ЈАВНИ ПОЗИВ – ДОКУМЕНТ