Расписан Конкурс за давање подстицаја за упис ученика у Средњу школу „Лукијан Мушицки“ у Темерину

Општинско веће општине Темерин расписало је на 41. седници  Конкурс за давање подстицаја за упис ученика у Средњу школу „Лукијан Мушицки“ у Темерину у школској 2021/2022. години.
Да би могао конкурисати, ученик треба да има пребивалиште на територији општине Темерин, као и његов законски заступник, или да се налази на хранитељском или сродничком смештају у складу са законом, код лица које има пребивалиште у општини Темерин.
Осим тога, услов је да похађа Средњу школу „Лукијан Мушицки“ и то образовне профиле заваривач, инсталатер, аутомеханичар и оператер машинске обраде и оператер за израду намештаја. И трећи услов је да први пут уписује прву, другу или трећу годину средњег образовања наведених профила.
Висину средстава за подстицај утврђује Општинско веће, а исплата ће се вршити месечно, почев од 01. септембра 2021. године. Подстицајна средства исплаћиваће се у десет месечних рата, најкасније до краја месеца за претходни месец.
Рок за пријављивање на конкурс је од 28.08.2021. године до 17.09.2021. године.

Поделите ову вест на друштвеним мрежама: