Расписан конкурс за доделу студентских стипендија

Општиско веће Општине Темерин расписало је конкурс за доделу студентских стипендија студентима са територије наше општине у школској 2021/2022. години.

Пријаву на конкурс за доделу студентских стипендија могу поднети студенти са територије општине Темерин који су на основним студијама и мастер академским студијама, који нису у радном односу.

Услови су да је студент држављанин Републике Србије, да није навршио 25 година живота за студента основних студија, а 26 за студента мастер студија, односно 28 за студента медицине и да се школује на терет буџета.

Услов је и да студент није поновио ниједну годину студија, да је до затварања конкурса положио све испите током студирања најмањом оценом 8.50 и да има пребивалиште на територији општине Темерин најмање једну годину пре подношења пријаве за доделу стипендије.

 

Студент који аплицира мора доставити попуњен и потписан образац пријаве, кратку биографију, уверење од високошколске установе на којој студира, којом доказује коју годину студија је уписао, да ли је положио све испите из претходних година студија и постигнуту просечну оцену током студирања. Доставља се и фотокопија уверења о држављанству, фотокопија личне карте, изјава да није корисник друге стипендије. Они који су на мастер студијама достављају и оверену фотокопију уверења о дипломирању на основним студијама и доказ да нису у радном односу.

Новчани износ одобрене стипендије за текућу школску годину исплаћује се у десет месечних рата, најкасније до 10. у месецу за протекли месец.

Пријављивање на конкурс почиње од 1. октобра и трајаће до 31. октобра.

Сви заинтересовани који испуњавају услове Конкурса пријаве са потребном документацијом могу доставити непосредно преко писарнице Општинске управе или поштом на адресу:

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН, КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА, НОВОСАДСКА 326, 21235 ТЕМЕРИН са назнаком ”Конкурс за доделу стипендија студентима са територије општине Темерин у школској 2021/2022. години”. 

Образац пријаве на конкурс и образац изјаве, као и сва ближа обавештења могу се добити у згради општине, шалтерска служба (шалтер број 3) – приземље (радним даном од 07,00 – 15,00 часова).

Или на линку:

ПРИЈАВНИ ЛИСТ

ИЗЈАВА

Т. И.