Расписани конкурси за доделу бесповратних средстава пољопривредницима

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је седам конкурса за доделу бесповратних средстава и суфинансирање инвестиција у пољопривреди за 2021. годину. Један од конкурса јенамењенподршци младих у руралним подручјима на територији АП Војводине, чији је циљ подстицање младих даостану на селу, односно њихов повратак из градова. За реализацију овог конкурса издвојено је 200 милиона динара, а заинтересовани могу да се пријаве до 5. марта.

Расписан је и конкурс за доделу бесповратних средстава за наводњавање у 2021. години, за који је  издвојено 370 милиона динара. Циљ конкурса је повећање обрадивих површина под опремом и системима за наводњавање у Војводини, као и заштита земљишта од корова уз побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака.

Средства у износу од 25 милиона динара биће додељена и за суфинансирање инвестиција за прераду воћа и поврћа, са циљем улагања у нову опрему, ради повећања прихода на пољопривредним газдинствима и запошљавања руралног становништва.

Могуће је конкурисати и за доделу бесповратних средстава за опремање сточарких фирми, за шта је у овој години издвојено 90 милиона динара, као и за доделу средстава за набављање прикључне механизације за органску производњу, за чију реализацију је намењено девет милиона динара.

Више информација о актуелним конкурсима заинтересовани могу пронаћи на сајту Поркајинског секретраијата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

http://www.psp.vojvodina.gov.rs/

 

С. К.