Registar neplaćenih novčanih kazni

Od danas je građanima dostupan Portal neplaćenih novčanih kazni i drugih novčanih iznosa, centralizovana elektronska baza podataka u kojoj se čuvaju sve neplaćene novčane kazne, troškovi postupka i drugi novčani iznosi koji su izrečeni pravosnažnom i izvršnom odlukom suda na teritoriji Republike Srbije.
https://rnk.sipres.sud.rs/

Screenshot 2016-01-27 10.53.31