Kонкурс за доделу бесплатних ауто-седишта групе 9-36кг важи до 25.03.2022.

КО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ ЗА ДОДЕЛУ АУТО-СЕДИШТА?

Сви родитељи са територије општине Темерин чија су деца рођена од 1. Јануара 2021. до краја конкурса.

ШТА ЈЕ НЕОПХОДНО ОД ДОКУМЕНТАЦИЈЕ?

Попуњен формулар са тачним подацима. Формулари се могу преузети ОВДЕ или на шалтеру број 1 у згради Општине Темерин.

Уз формулар обавезно је приложити следећу документацију:

1. Фотокопије личних карата родитеља

2. Фотокопије извода из матичне књиге рођених за сву децу родитеља

3. Потврде о висини НЕТО примање за запослене родитеље или потврде о незапослености за незапослене

Документацију предати на шалтер број 1 у згради Општине Темерин.

НАПОМЕНА: Ако буде више пријављених у односу на расположивих 50 ауто-седишта која су планирана да се поделе по овом Конкурсу, приоритет ће имати родитељи са мањим месечним примањима. Непотпуне пријаве неће се разматрати. Уколико је неко већ добио седиште од Савета за безбедност саобраћаја Општине Темерин, његова пријава неће се разматрати.

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУ