Сазив 9. седнице Скупштине општине Темерин

На основу члана 34. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07,83/2014-др.закон, 47/2018), члана 42. став 1. Статута општине Темерин (“Службени лист општине Темерин“  5/2019), члана 48. и 110. Пословника Скупштине општине Темерин (“Службени лист општине Темерин“ број 12/2019)

Сазива се девета седница Скупштине општине Темерин за 19.2.2021. са почетком у 09.00 часова. Седница ће се одржати у великој сали Културног центра “Лукијан Мушицки“ Темерин, Новосадска 324.

На седници је планирано усвајање Записника са осме седнице Скупштине општине и дневни ред од 18 тачака.