Skupštinsko zasedanje obeležili presedani

SKUPSTINA TEMERIN

Na 34. zasedanju Skupštine opštine Temerin, održanom 4. decembra 2015., zakazanom po hitnom postupku, pred odbornicima našlo se osam tačaka dnevnog reda. Ovu hitnost Skupštine na početku zasedanja obrazložio je predsednik opštine Đura Žiga.
„U međuvremenu se ukazala prilika da zajedno sa jednim privrednikom kroz investiciju zaposlimo određeni broj sugrađana. Obzirom da je rok za realizaciju tog projekta i sprovođenja u delo te namere relativno kratak, uz složene procedure, mi smo pripremili dokumentaciju koja nam omogućava da danas raspravljamo punim kapacitetom o svakoj tački dnevnog reda, u nadi da su odbornici imali dovoljno vremena da pročitaju materijal i pripreme se za skupštinsko zasedanje“, rekao je Žiga.
Nakon usvajanja dnevnog reda prešlo se na prvu tačku Usvajanje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Temerin u periodu januar – septembar 2015. godine koju je obrazložila Milka Jurić, član Opštinskog veća zadužena za budžet i finansije. Druga tačka dnevnog reda Donošenje Odluke o pristupanju potpisivanja Memoranduma o razumevanju i protokola o saglasnosti usvojena je sa 20 glasova „za“.
Neposredno pre glasanja usledilo je obraćanje medijima od strane predsednika Skupštine opštine Temerin Roberta Karana koji je rekao da snimanje kamerom i objavljivanje snimaka sa sednice nije dozvoljeno.
Nakon glasanja i prihvatanja druge tačke proglašena je polučasovna pauza.
U nastavku sednice na dnevnom redu našla se treća tačka dnevnog reda koja se odnosila na Usvajanje Elaborata o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta bez naknade u zoni “Ilandža“ u Temerinu kompaniji “Mamminger konserven-srb“ d.o.o. Novi Sad Nemačka Republika opština Temerin (?). Elaboratom urađenim od strane Agencije za razvoj opštine Temerin kaže se da je predlog otuđenja građevinskog zemljišta kompaniji „MAMMINGER KONSERVEN – SRB d.o.o. Novi Sad ” bez naknade, u saglasnosti sa Uredbom o uslovima i načinu pod kojom lokalna samouprava može da otuđi ili da u zakup građevinsko zemljište po ceni manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade, opravdan. Nakon kratkog obrazloženja od strane direktora Agencije za razvoj opštine Temerin Stanislava Tomišića za reč su se javili Andraš Gustonj, Rozalija Ekres i Stanislava Varga koji su naglasili da će podržati svaku investiciju koja doprinosi zapošljavanju, ali da ovaj Elaborat ne mogu da prihvate kao ozbiljan jer je pun manjkavosti i netačnih podataka. Gustonj je naglasio da 23 godine ima veze sa skupštinskim materijalima i pripremanjima odluka, da nikada nije video materijal slabijeg kvaliteta i da nema potrebe zbog materijala napisnog na brzinu da se sramotimo pred Vladom Srbije i njenim komisijama. Odbornica Ekres je naglasila da je potrebno uraditi ozbiljan biznis plan kojim bi se dokazala opravdanost ove namere jer se iz Elaborata ništa ne vidi. Odbornica Varga rekla je da je procenjena vrednost od 100 dinara po kvadratnom metru za zemljište mala i da smatra da je vrednost na tržištu mnogo veća. Takođe je ukazala da je problematično i rešenje koje se nalazi u prilogu Elaborata kojim se predsednik opštine ovlašćuje od strane načelnice Opštinske uprave za potpisivanje ugovora sa pomenutom „nemačkom“ firmom pošto je po zakonu za to predviđen predsednik Skupštine opštine Temerin. Nakon diskusije opozicionih odbornika za reč se javio predsednik opštine Đura Žiga koji je, kako je i sam rekao, učinio presedan i predložio povlačenje ove tačke dnevnog reda odnosno vraćanje Elaborata na doradu.
Zabrana snimanja i objavljivanja delova sednice novinarima izrečena tokom trajanja zasedanja izazvala je oštru reakciju od strane Udruženja novinara UNS, NUNS, NDNV, pojedinih medija i medijskih stručnjaka i okarakterisana je kao nedopustivo ponašanje čelnika vlasti kao i atak na medijske slobode. Opravdano je postaviti pitanje zašto nije odgovaralo prisustvo kamera na skupštinskom zasedanju i šta je to mogla da sazna javnost, naročito kada je i samim Statutom Opštine Temerin predviđeno da je skupštinsko zasedanje javno.