Снабдевање водом редовно

Из ЈКП „Темерин“ нам јављају да је снабдевање водом без застоја и на уобичајеном нивоу.

Превенције ради, дежурне екипе ЈКП „Темерин“ више пута дневно врше контролне прегледе свих црпних станица у општини.
Обзиром да су ниске температуре претња систему водоснабдевања, контроле црпних станица се врше ради потпуног увида у стање изворишта и постројења.  Евентуални уочени недостаци и кварови се моментално отклањају, како не би дошло до прекида у водоснабдевању.