Снабдевање водом у нашој општини без застоја

Ниска спољна температура, по правилу, доводи до смрзавања површинских и хлађења нижих слојева тла, па самим тим долази и до одеђених очекиваних технолошких проблема са цевима и постројењима за црпљење и дистрибуцију воде. Материјали при ниским температурама постају крти и драстично неотпорни на хабање, долази често и до пуцања под притиском воде, поготово на већ дотрајалим цевима, или разним спојевима, који се налазе под земљом.

Из ЈКП „Темерин“ нас обавештавају да је снабдевање водом у нашој општини, и поред тешких услова рада,  на уобичајеном нивоу и без озбиљнијих проблема.
О евентуалним застојима у снабдевању правовремено ћемо информисати јавност.