Субвенције за набавку нових прикључних машина и опреме за биљну производњу

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години је 800.000 динара, које је корисник дужан да наменски користи, не отуђи и не омогући другом лицу коришћење предмета подстицаја у року од три године од дана набавке опреме, односно пет година од дана набавке машина и механизације, као и да се придржава других обавеза корисника подстицаја, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

Сву потребну документацију можете пронаћи на следећем линку: www.subvencije.rs

Захтев за остваривање права се може поднети у року од 4. јануара до 28. фебруара 2022. године.