Сутра искључење воде у Сиригу

Обавештавамо становнике Сирига да ће ЈКП „Темерин“ – Служба водоснабдевања сутра (среда) вршити поправку мреже у улици Београдској, па да ће из тог разлога искључити воду к0мплетном насељу, у периоду од 10.00 ч до 15.00 ч.
Уколико санирање уличне хаварије буде завршено пре 15.00 часова, вода ће бити пуштена одмах по окончању радова.