У јуну се неће очитавати водомери

Сазнајемо у ЈКП „Темерин“ да се у јуну месецу неће очитавати водомери. Потрошња ће се обрачунати на основу годишњег просека, а када на крају квартала водомери буду очитани, извршиће се сравњивање.

У комуналном предузећу подсећају да сви наши суграђани, који то желе, могу сами извршити очитавање и послати податке. У том случају ће обрачун потрошње бити извршен на основу података које јаве наши суграђани.

Очитавање и јављање података се може извршити до краја месеца, а подаци се јављају преко секције ПРИЈАВА ПОТРОШЊЕ ВОДЕ на званичном сајту ЈКП „Темерин“, као и путем телефона, чије бројеве наши суграђани могу видети у секцији КОНТАКТ сајта.

ЈКП „Темерин“ је предвидело и могућност да се подаци о потрошњи могу доставити лично у дирекцију предузећа, или на благајне у Сиригу и Бачком Јарку.

Званични сајт ЈКП се налази на  www.jkptemerin.com

У ЈКП „Темерин“ напомињу да подаци, који стигну након истека месеца маја, неће бити узети у обрачунски процес.