У прошлој години рођено мање беба него 2019. године

Прошле године у општини Темерин, према захтевима предатим за родитељски додатак, рођено је 237 деце, што је за 56 мање него у 2019. години, када је према том податку рођено 293 бебе.

Општина Темерин помаже родитељима тако што им даје једнократну новчану помоћ за свако новорођено дете, а према речима млађег саветника за друштвене делатности Општине Изабеле Мајорош, право на ову врсту помоћи полажу породиље, које имају пребивалиште на територији општине Темерин и непосредно брину о детету.

Општина Темерин за прворођено дете додељује једнократну помоћ у висини од 10.000 динара, за друго дете тај износ је 20.000, док за треће и свако наредно рођено дете Општина даје 50.000 динара. Родитељи могу предати захтев на шалтеру број 3 у згради Општине, сваког радног дана од 7 до 15 часова. Уз захтев потребно је да доставе још и извод из матичне књиге рођених за свако рођено дете, фотокопију личне карте и фотокопију текућег рачуна мајке.

Подсетимо, због великог пада броја рођене деце, Република Србија је почела од 2019. године да примењује мере за подстицај рађања. Одређени су износи за родитељски додатак према којем родитељи за прворођено дете добијају нешто више од 102.000, а за друго дете око 10.000 динара месечно две године. Мајке које роде треће дете, добијају накнаду у износу од око 12.000 динара наредних десет година, а за четврто дете, за тај период, укупна помоћ износи 18.000 евра.

Т.К.