У току конкурс за суфинансирање издавачке делатности у 2021. години

У току је конкурс за суфинансирање издавачке делатности – објављивање књига на мађарском и српском језику у 2021. години, који је расписала Општина Темерин.

За ову намену из буџета општине издвојено је 300.000 динара, а право учешћа имају удружења грађана регистрована у складу са важећим законским прописима, чији се пројекти односе на област културе.

Области за које се може конкурисати су роман, приповедачка проза, поезија, књижевност за децу, есејистика, драма, монографије, зборници радова, дела из историје уметности и дела из области хуманистичких наука. То морају бити искључиво прва издања дела чије је објављивање планирано у 2021. години. Уколико је публикација, било ког жанра, друго издање, али је битно измењено и допуњено у односу на претходно, узеће се у разматрање, наводи се у конкурсу.

Пријаве се подносе на обрасцу Упитника, који се може преузети у згради општине, на првом спрату у соби број 6 или на интернет страници www.temerin.rs у одељку Култура. Поред пријаве подноси се и фотокопија Потврде о регистрацији подносиоца пријаве код надлежног органа, доказ о рачуну код Управе за трезор и текстови чије се објављивање планира.

Документација се подноси лично, у једном примерку, на писарници Општинске управе у згради општине или путем поште на адресу Оптшина Темерин, Новосадска 326, 21235 Темерин, са назнаком Конкурс за суфинансирање издавачке делатности – објављивање књига у 2021. години. Рок за предавање пријава је 30. јул.

Резултати конкурса се објављују на званичној интернет страници Оптшине Темерин, најкасније у року од 60 дана од дана завршетка подношења пријава.

С. К.