У току позив за пријаву пројеката микро, малих и средњих предузећа

Војводина Метал Кластер (Vojvodina Metal Cluster – VMC), као партнер у пројекту “EU IMPACT WB”, расписао је позив за пријаве за доделу пословних грантова (за алате и опрему итд. – не за готовину) иновативним српским микро, малим, средњим предузећима и предузетницима, који су фокусирали своје пословање у домену outsourcing-a, или су иновативна предузећа, која осигуравају отварање, или очување нових радних места за младе.

Одабрани корисници гранта спровешће своје пројекте, који ће допринети постизању циљева EU IMPACT WB, у виду јачања регионалне и локалне мреже младих предузентика и социјалних иноватора, као и повећање њиховог знања и вештина. Циљ је и да се повећа запосленост подржавањем и повезивањем постојећих младих предузетника и социјалних иноватора са локалним, регионалним и међународним тржиштима, као и знање младих о захтевима тржишта рада.

У зависности од расположивих средстава, предвиђена је додела четири бесповратна пословна уговора за март/април  2021. године. Величина било ког појединачног бесповратног гранта, додељеног на основу Позива на пријаву – РФА, неће прелазити износ од 3200 евра. 

EU IMPACT WB захтева од подносиоца пријава да покажу посвећеност успеху пројекта суфинансирањем укупног износа пословне дотације са 15%, сопственим средствима, или преко неког другог донатора, који није из ЕУ.

Рок за пријављивање је 26. март до 12 часова.

Више информација о овом јавном позиву, као и потребну документацију, заинтересовани могу наћи на сајту Општине Темерин.

T. K.